Waar wil je naartoe?

OF Plaats een rit

Forfaitaire aftrek van beroepskosten

Als jouw werkgever het carpoolen organiseert, kan je genieten van een fiscale vrijstelling op je woon-werkvergoeding. Om deze vrijstelling te bekomen, moet je bij je belastingen kiezen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten.

De limiet voor deze vrijstelling is vastgelegd op de prijs van een 1ste klasse treinabonnement op weekbasis die overeen komt met de gecarpoolde afstand (enkel traject) vermenigvuldigd met het aantal gecarpoolde dagen gedeeld door 5. Zowel de chauffeur als de passagier hebben recht op deze vrijstelling!
 
Wanneer organiseert mijn werkgever het carpoolen?
  1. Carpoolen houdt in dat je met minstens 2 personen per wagen samenrijdt voor je woon-werkverplaatsing, of een gedeelte daarvan (de vrijstelling geldt enkel voor het gemeenschappelijke traject).
  2. Er moet een overeenkomst zijn tussen de werknemer (individueel of collectief) en de werkgever, waarin bepaald wordt onder welke voorwaarden er sprake is van carpoolen. Dit gebeurt in de praktijk op volgende wijze:
  • De werkgever stelt een reglement op. Dit reglement definieert de term carpoolen, en bepaalt hoe controle op carpoolers wordt uitgevoerd en op welke wijze iemand in en uit het systeem stapt.
  • De werkgever voert controle uit om eventueel misbruik te vermijden.
  • De werkgever noteert het bedrag van de vrijstelling op de fiscale fiche van de werknemer onder categorie 18b "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer". Wanneer de werkgever het bedrag bij categorie 18b onderbrengt, kan de werknemer dit bedrag inbrengen bij zijn belastingsaangifte.
  • Indien de werkgever de fiscale tool van carpool.be gebruikt, ontvangen werkgever en werknemer op het einde van het jaar een samenvattende carpoolfiche, waar het maximum vrij te stellen bedrag op aangeduid staat. Aan de hand van deze fiche kan de carpooler de vrijstelling bekomen, ook indien de werkgever de loonsadministratie niet heeft aangepast.
 
Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel | Algemene principes | Forfaitaire aftrek van beroepskosten | Bewijzen van beroepskosten | De bedrijfswagen | Bijkomende vragen